BỆNH VIỆN UY TÍN TẠI NHẬT BẢN

10/09/2019
BỆNH VIỆN

YO GROUP

hỗ trợ bệnh nhân đặt lịch khám và điều trị tại các Bệnh Viện sau:

Bệnh viện JUNTENDO.   https://www.juntendo.ac.jp

Bệnh viện KEO                http://www.hosp.keio.ac.jp/en/

Bệnh viện TODAI             https://www.h.u-tokyo.ac.jp

 

Chú ý :

Đối với các bệnh nhân đã khám và biết rõ về tình trạng bệnh tại Việt nam !

 

 

Bài viết liên quan